VÝLETY

Ve středu 8. září 2021 proběhne sportovně - odpočinkové odpoledne. Můžete si vybrat některý z námi nabízených organizovaných výletů nebo zvolit individuální program.

Tip: Na výlety se může hodit dalekohled, zejména k pozorování zvěře.

 

A/ Prohlídka hradu Rabí

Rabí – nejrozlehlejší hradní zřícenina v Čechách. Procházka hradním areálem od místa nejvyššího po místo nejnižší. Doprava autobusem (ca. 40 min), délka prohlídky ca. 45 min.

Pozor! Kapacita omezena počtem 35 účastníků.

 

B/ Pěší výlet Modrava - Srní

Doprava autobusem do Modravy (ca. 10 min), kde navštívíme minipivovar Lyer. Poté se vydáme pěšky malebným údolím Roklanského potoku přes Tříjezerní slať, Hauswaldskou kapli nebo podél Vchynicko-Tetovského kanálu zpět až k hotelu (ca. 11 km).

 

C/ Výlet na Čeňkovu pilu

Doprava autobusem na Čeňkovu pilu (ca. 6 min). Dále individuálně: možnost prohlídky vodní elektrárny s výkladem, pak návrat pěšky na Srní kolem řeky Vydry přes Turnerovu chatu a kolem vlčího výběhu s možností pozorování smečky (ca. 10 km).

 

D/ Individuální program

Individuální program (možnosti sportovního vyžití podle webových stránek hotelu) nebo podle doporučení pro neorganizované individuální výlety (ve středu odpoledne nebo u časově náročnějších túr před nebo po Škole MS).

D1/ Turistický pěší výstup či cyklistický výšlap na Poledník (1315 metrů) s výstupem na rozhlednu (výška 37 metrů, 227 schodů) s výhledem na všechny šumavské vrcholy a za dobrého počasí i Alpy, uvnitř rozhledny expozice o přírodě a ochraně hranic z dob komunismu, na vrcholu je také bufet (celková délka túry ca. 19 km s převýšením asi 500 metrů, náročné). Cestou zpět lze přidat návštěvu Prášilského jezera (celková délka túry ca. 24 km) nebo Prášil s vyhlášenou cukrárnou, botanickou minizahradou a oborou bizonů (celková délka túry ca. 30 km, cyklovýlet jen pro zdatné).

D2/ Pěší výlet od hotelu přes malebné Staré Srní k Hauswaldské kapli a zpět (ca. 6 km, převýšení do 100 metrů, nenáročné), cestou zpět možnost návštěvy minipivovaru U Zlatého srnce (ca. 8 km).

D3/ Pěší výlet od hotelu po naučné stezce Vchynicko-Tetovský kanál (Srnský okruh), cestou zpět možnost návštěvy minipivovaru U Zlatého srnce (celková délka túry ca. 8 km, převýšení do 100 metrů, nenáročné).

D4/ Individuální výlet autem či busem do Borové Lady (24 km, 30 min autem), kde je unikátní venkovní expozice NP Šumava ukazující většinu šumavských sov, což je označováno jako největší soví voliéra v ČR. Asi půl kilometru před Borovou Ladou je Chalupská slať, což je jedna z nejkrásnějších slatí na Šumavě (pěšky ca. 1 km od parkoviště).

D5/ "Tour the microbreweries" – speciální (cyklo)výlet pro milovníky piva zahrnující všechny minipivovary z centrální Šumavy. Ze Srní do minipivovaru Kašperkminipivovaru Kvildaminipivovaru Lyer a minipivovaru U Zlatého srnce zpět do Srní (ca. 55 km). Všechny uvedené minipivovary nabízí k zakoupení PET láhve s jejich produkty, pokud byste výlet absolvovali autem či na kole.

Hrad Rabí Modrava Čeňkova pila Tříjezerní slať
Výlet - Modrava Výlet - Čeňkova pila  "Tour de microbreweries"

 

Volitelné výlety před zahájením nebo po skončení Školy MS

Výlety jsou volitelné pro zájemce o víkendu před začátkem nebo po skončení Školy MS. Nedělní výlet se časově překrývá s nedělními krátkými kurzy. Nezapomeňte si zajistit ubytování podle termínu zvoleného výletu. Tyto výlety budou s výkladem průvodce od Národního parku Šumava, konají se na za každého počasí, proto je potřeba mít odpovídající vybavení. Počet je omezen na max. 15 osob ve skupině, v případě malého zájmu bude výlet zrušen. Cena výletu je 300 Kč/osoba, fakturace bude provedena až po naplnění minimálního počtu účastníků, a to na samostatnou fakturu předem. Výlety 1 a 2 začínají v Srní, na výlet 3 je nutné se na výchozí místo dopravit vlastním autem. Výběr výletů najdete v registraci na Školu.

 

1/ Do kaňonu Křemelné

sobota 4. září 2021

Ze Srní na Klostermannovu vyhlídku, sestupem k řece Křemelné a proti proudu této divoké řeky až k někdejšímu Zaječímu mlýnu, kde začneme stoupat k historickému plavebnímu kanálu a po něm do Mechova a zpět do Srní. V čase cca 9-15 hod, středně náročné (cesty, pěšiny, brodění či spíše přeskok několika drobných potůčků), s převýšením 160 m pro sestup a výstup, výchozí místo Srní.

Trasa: Srní - Sedlo - Klostermannova vyhlídka - Křemelná - podél řeky - Zaječí mlýn - výstup k plavebnímu kanálu - podél kanálu - Mechov - Srní

 

2/ Za výhledy na Oblík

neděle 5. září 2021

Nádherné střídání luk a lesů s permanentními výhledy, korunované výhledem z Oblíku. Možnost návštěvy turistické Tříjezerní slati, a pak lesní cestou kolem Kostelního vrchu s poznáváním podmáčeného lesa a návštěvou Hauswaldské kaple. V čase cca 9-17 hod, středně náročné (cesty, stezky, přes maximálně podmáčenou louku a suché meze, skoro přírodní les), začátek v Srní.

Trasa: Srní - plavební kanál - Zelená hora - Vaňkova cesta - Oblík - Tříjezerní slať - Hakešická cesta - kolem Kostelního vrchu - Hauswaldská kaple - Staré Srní - Srní

 

3/ Na Wunderbach - zaniklé osady na hoře Křemelné

sobota 11. září 2021

Za zaniklými osadami Paště, Bergl a Wunderbach schovanými ve věčném stínu u Pěkného potoku (=Wunderbach). Zachovalé pozůstatky po někdejším osídlení a také po středověkém dolování zlata. Kraj, který pro lidi "zpřístupnila" rodačka z Předních Paští, p. Marie Malá (https://www.pametnaroda.cz/cs/mala-marie-1939). V čase cca 9-16 hod, střední náročnost - prudká stoupání po cestách a stezkách, brodění lesních potoků (závisí na stavu vodu, ale dají se přeskočit :-), začátek v Rejštejně.

Trasa: Rejštejn - Klášterský Mlýn - Radkovský vrch -  Wunderbach - Ebenwies - Přední Paště - dolů k Otavě - Paštecký most - Rejštejn

kaňon Křemelné Oblík - výhled Wunderbach

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generální partneři

                             

 

Hlavní partneři

                                  

 

Partneři

                                              

                          

 

Mediální partneři