REGISTRACE

 

 

Poplatek do 30. června 2021

Poplatek od 1. července 2021

 

Členové SSJMM, SSS, studenti

4 800,- Kč vč. DPH

5 900,- Kč vč. DPH

Ostatní účastníci

5 900,- Kč vč. DPH

7 300,- Kč vč. DPH

Doprovázející osoba

2 300,- Kč vč. DPH

2 300,- Kč vč. DPH

Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, tištěný sborník přednášek, občerstvení o přestávkách, večerní společenský program, středeční sportovně-poznávací program, DPH. Registrační poplatek nezahrnuje ubytování a obědy.

Registrační poplatek doprovázející osoby zahrnuje: večerní společenský program, středeční sportovně-poznávací program, DPH. Registrační poplatek doprovázející osoby nezahrnuje účast na odborném programu, tištěný sborník přednášek, občerstvení o přestávkách, ubytování a obědy.

Platby ze zahraničí: účastnický poplatek bude účtován včetně bankovních poplatků.

 

Storno poplatky

Pokud dojde ke zrušení akce z důvodů souvisejících s pandemií koronaviru SARS-CoV-2, všechny poplatky budou vráceny v plné výši bez storno poplatků. Níže popsané storno poplatky jsou obvyklé storno podmínky z minulých let, které letos nebudou uplatněny.

Zrušení účasti do 31.7.2021  je bez storno poplatku. Po 31.7.2021 účtujeme storno poplatek 50 %, po 28.8. 2021 storno poplatek 100 %. Vyslání náhradníka je bez poplatku (nutno nahlásit jméno náhradníka). Podmínky storno poplatků platí pro registrační poplatek, ubytování i obědy. Storno podmínky se týkají registrace na Školu MS i registrace na krátké kurzy.

 

VOLITELNÉ  KURZY

Kurzy jsou nabízeny pouze účastníkům Školy MS a nelze se na ně přihlásit odděleně, bez další účasti na Škole MS

 

 

Poplatek do 30. června 2021

Poplatek od 1. července 2021

Kurzy A, B, D, E -  členové SSJMM, SSS, studenti

 800,- Kč vč. DPH 

1 000,- Kč vč. DPH

Kurz C - Interpretace EI spekter - členové SSJMM,

SSS, studenti

 1 500,- Kč vč. DPH

1 700,- Kč vč. DPH

Kurzy A, B, D, E -  ostatní účastníci

1 000,- Kč vč. DPH

1 200,- Kč vč. DPH

Kurz C - Interpretace EI spekter - ostatní účastníci

1 700,- Kč vč. DPH

1 900,- Kč vč. DPH

Registrační poplatek zahrnuje: účast na kurzu, tištěné materiály, občerstvení o přestávkách, DPH.

Registrační poplatek nezahrnuje ubytování a obědy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generální partneři

                             

 

Hlavní partneři

                                  

 

Partneři

                                              

                          

 

Mediální partneři