PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ A SEKCE "MLÁDÍ VPŘED"

I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky v délce 10-15 min. Postery budou vystaveny po celou dobu akce a jejich prezentaci bude věnován vyhraněný čas.

V průběhu závěrečné přednášky budou vyhodnocena 3 nejlepší plakátová sdělení, která budou oceněna „Cenou za nejlepší plakátové sdělení“ a 1 nejlepší přednáška oceněna „Cenou za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed“. Hodnocení provede odborná komise složená z odborníků v oblasti hmotnostní spektrometrie a zástupce sponzora.

Sponzorem soutěže o nejlepší plakátové sdělení a soutěže o nejlepší přednášku v sekci "Mládí vpřed" je společnost Pragolab.

 

Prezentace plakátového sdělení na Škole MS

Pokud máte zájem prezentovat plakátové sdělení na 22. Škole hmotnostní spektrometrie je nutné splnit následující podmínky:

1. Zaregistrovat se na Školu MS.

2. Přihlásit prezentaci plakátového sdělení v registračním formuláři s předběžným názvem.

3. Zaslat abstrakt plakátového sdělení v českém/slovenském nebo anglickém jazyce nejpozději do 20. června 2021 na email: Michaela.Chocholouskova(at)upce.cz. Jako předmět mailu uveďte: Škola MS_poster

Pozor! Počet plakátových sdělení je omezen počtem 40 a nemůže být z technických důvodů navýšen. Po dosažení plné kapacity nebudeme další plakátová sdělení přijímat.

 

Sekce Mládí vpřed

V případě zájmu o přednášku musíte splnit následující podmínky:

1. Zaregistrovat se na Školu MS.

2. Ph.D. student nebo postdoktorand max. 8 let od obhajoby Ph.D. (nezapočítají se roky péče o dítě).

3. Přihlásit přednášku v sekci Mládí vpřed v registračním formuláři.

4. Poslat abstrakt a váš životopis na adresu: Michaela.Chocholouskova(at)upce.cz, do 20. června 2021.

Vybraní prezentující budou kontaktováni nejpozději do 11. července 2021. Mladí vědci prezentující v sekci Mládí vpřed prezentaci plakátového sdělení nemají (rozdíl oproti loňskému ročníku). Mladí vědci, kteří nebudou vybráni a zaškrtli volbu „mám zájem prezentovat přednášku/poster“, budou automaticky prezentovat plakátové sdělení, pokud se nepřihlásili v době zaplněné kapacity.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generální partneři

                             

 

Hlavní partneři

                                  

 

Partneři

                                              

                          

 

Mediální partneři